Υποστήριξη Παιδιού  -  Ενηλίκου  -  Οικογένειας
Υποστήριξη Οικογένειας
.............................................................................................................................................................................................................................................
    Η οικογένεια αποτελεί το κυριότερο κοινωνικό πλαίσιο στην ζωή του ανθρώπου. Μέσα από την οικογένεια κάθε άτομο ξεχωριστά καλύπτει τις πρωτογενείς αλλά και συναισθηματικές του ανάγκες, αποκτά πρότυπα, συμμορφώνεται σε κανόνες, εντάσσεται σταδιακά σε άλλα κοινωνικά πλαίσια και διαμορφώνει την προσωπικότητά του.

    Όσο μεγαλώνουν ηλικιακά τα μέλη της οικογένειας ή/και αλλάζει η δομή της (π.χ. ένα νέο μέλος) οι απαιτήσεις και οι ανάγκες της αλλά και του κάθε μέλους ξεχωριστά διαφοροποιούνται. Είναι πλέον πιθανό τα μέλη να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους καινούριους τους ρόλους και σε ορισμένες ακόμη περιπτώσεις να μην μπορούν να αντιληφθούν τις όποιες αλλαγές. Είναι φυσικό λοιπόν να προκύπτουν νέες δυσκολίες και εμπόδια που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της.

    Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό η οικογένεια ως σύνολο, αλλά ακόμα και τα μέλη της ξεχωριστά να ζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη από κάποιον ειδικό υγείας.

Διοργανώνονται ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ψυχολογίας, ομάδες συμβουλευτικής
γονέων και ενηλίκων για την ψυχική υγεία, την οικογενειακή και
κοινωνική ζωή.
ΤΣΑΝΑΚΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  MRes
ΒΕΡΓΙΝΑΣ 37 (ΣΤΟΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ), ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 66100, ΔΡΑΜΑ
                            ΤΗΛ. 2521400312 & 6944809051