Υποστήριξη Παιδιού  -  Ενηλίκου  -  Οικογένειας
Προσέγγιση
.............................................................................................................................................................................................................................................
    Ο Γεώργιος Τσανάκας είναι υποστηριχτής της θεωρίας του Vygotsky, ότι η εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να υποστηρίζεται από το γύρω περιβάλλον τους (π.χ. γονείς, αδέρφια, δασκάλους ακόμα και συμμαθητές ή συνομηλίκους) αν και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα παιδιά πρέπει να εξερευνούν από μόνα τους το περιβάλλον.
    Έχει επίσης υιοθετήσει τις απόψεις και της τεχνικές της Anna Freud (που ήταν πρωτοπόρος της παιδικής ψυχολογίας) και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική αποκατάσταση και ισορροπία του παιδιού μέσω του κοινωνικού του περίγυρου (π.χ. οικογένεια), του παιχνιδιού και της εργοθεραπείας. Η οικογένεια, το σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο παίζουν  καθαριστικό για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και της ψυχολογικής του ισορροπίας. Οπότε το παιδί πρέπει να βρει τον ρόλο του μέσα σε αυτά, να συνυπάρξει με τα άλλα μέλη και να διαμορφώσει την προσωπικότητά του.
    Πολλές φορές τα παιδιά χρησιμοποιούν μηχανισμούς άμυνας ή επιστρέφουν σε ασφαλή περιβάλλοντα μέσω της διαδικασίας της παλινδρόμησης εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την ορθή ψυχολογική τους ανάπτυξη και απεξάρτηση από τους ενήλικες και από το παρελθόν. Απαραίτητα λοιπόν για την αρμονική ψυχολογική και ως επακόλουθο την σωματική ανάπτυξη του παιδιού είναι η άνευ όρου αποδοχή κυρίως από την οικογένεια, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η δημιουργία ισχυρών δεσμών.
    Τέλος, πιστεύει ότι τα παιδιά ακόμα κι από την βρεφική ηλικία επικοινωνούν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο και μπορούν να μάθουν μέσω της διαδικασίας του παιχνιδιού. Επομένως εάν υπάρχουν κάποιες αναπτυξιακές δυσκολίες ή/και αναταραχές μπορούν να εντοπιστούν και να ξεπεραστούν σε πρώιμα στάδια πριν ακόμα δυσκολέψουν την ζωή του παιδιού.

ΤΣΑΝΑΚΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ  MRes
ΒΕΡΓΙΝΑΣ 37 (ΣΤΟΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ), ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 66100, ΔΡΑΜΑ
                            ΤΗΛ. 2521400312 & 6944809051